Omfattande utbildning inom småbarnspedagogik

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar angående både vårt Daisy-system och det småbarnspedagogiska innehållet.

Utbildningarna angående DaisySystemet fokuserar på att ge vägledning till användning av Daisy med dator och smarta enheter.

DaisyWebinarerna ger fördjupande färdigheter för användning av DaisySystemet genom GoToMeeting-tekniken. Detta möjliggör att man kan delta i webinarerna så som hemma så och på jobbet.

Daisy Småbarnspedogigiska träningar är det senaste tillägget till vårt sortiment. Vi erbjuder utbildningar för ledarskap inom småbarnspedagogik, innehållet i småbarnspedagogiken och förskoleutbildningen och utveckling av pedagogik.

DaisySystemsutbildningarna

För att småbarnspedagogikens vardag skall gå så smidigt som möjligt, erbjuder vi mångsidigt med utbildning gällande användning av DaisySystemet. Vi kan ordna repetitionsutbildningar samt fördjupande utbildningar skräddarsytt enligt klienternas behov och önskemål.

Kontakta oss gärna ifall du känner att du behöver hjälp med att använda Daisy!

Systemutbildningarnas innehåll

Grundutbildning gällande i bruktagandet

Fortsättningutbildning gällande i bruktagandet

Grundutbildning gällande i bruktagandet

Grundutbildningen erbjuds till alla kunder som börjar med Daisy.

Exempel på fördjupande systemutbildningar

KVTES (pph / daghem)

Vasu-utbildning 

Personalverktyg

eDaisy utbildning

Daisys utbildning gällande individuell- och gruppsmåbarnspedagogisk planering

Syftet med utbildningen är att bekanta sig med Daisys småbarnspedagogiska planering gällande individ- och grupplanering. Målsättningen är att skapa en stark grund för de anställda för att arbeta med Daisys småbarnspedagogiska planering gällande individ- och grupplanering, som baserar sig på Utbildningsstyrelsens nationella grunder för småbarnspedagogisk planering.

I den fördjupande systemutbildningen kan man öka det pedagogiska innehållet för småbarnspedagogik enligt kundens behov och önskemål.

Daisy Webinarerna

För att bekanta dig med de nya, ännu okända områden av Daisy, så ordnar vi onlinekursser på nätet. Förutom de nya funktionerna, fördjupar vi oss också i fördelarna med att använda Daisy under webinarerna. I dessa utbildningarna kan du delta nästan var som helst, så länge som din nätverksanslutning fungerar. Deltagarna kan ställa frågor, delta i diskussionen via chatt och diskutera vuorovaikutuksellisesti i samspel med utbildaren.

Webinarernas innehåll angår bl.a.:

 • Uppdateringar angivna i de sammanlagda utgåvorna
 • Versionsuppdateringar
 • Introduktion till nya delområden
 • Repetition och utbildning enligt önskemål

                      Kontakta oss för att hitta just den perfekta webinaren för er!

 

Vi erbjuder utbildningshelheter angående småbarnspedagogiskt innehåll, planering, bedömning och utveckling av pedagogik till våra kunder såväl som andra proffessionella. Dessutom utbildar vi Föra barnen på tal-metoden, professionell interaktionsförmåga och ledarskap, bl.a. genom peer-handledning.

Outi Ylitapio-Mäntylä

Universitetslektor (doktor KT, docent, LTO, årets lappländska lärare år 2015)

 

Jag har flera års erfarenhet av att arbeta som universitetslektor vid Lapplands universitet, nuförtiden jobbar jag vid utbildningsfakultetet vid Uleåborgs universitet. Jag har arbetat som utbildare och specialist inom bland annat frågor som rör jämlikhet inom uppfostran, där man har använt berättande perspektiv som utgångspunkt för inlärningen. Ledar- och utvecklingsarbetet för olika pedagogiska och fostringsrelaterade yrkesgrupper ingår också i min arbetsbeskrivning. I min avhandling har jag forskat arbetet av småbarnspedagoger ur ett perspektiv från auktoritativ ja könsdelande praxis.

Mina mångsidiga färdigheter inom fostran sträcker sig från småbarnspedagogik till vuxenutbildning och mina pedagogiska styrkor är bl.a. jämställdhetsfrågor, genusforskning och yrkesidentitet. Jag har skrivit artiklar om dessa ämnen och givit ut Villit ja kiltit, Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille (2012) verket, som undersöker jämställdhet inom småbarnspedagogik.

Minna Rossi-Salow

Specialist inom specialsmåbarnspedagogik, universitetslärare (KM, AmO, VEO, LTO, Föra barnen på tal-utbildare)

Vardagen inom småbarnspedagogiken samt dess utveckling och utbildning är bekant för mig sedan flera år. Jag har arbetat både som specialsmåbarnspedagog i grupp och redan snart tjugo år som en regional småbarnspedagogisk speciallärare. För närvarande lär jag också studerande inom småbarnspedagogik vid Uleåborgs universitet utöver mitt eget arbete. Utbildning och kollegial coachning för småbarnspedagoger har alltid varit en viktig del av mitt arbete.

Mina starka sidor inkluderar pedagogiska metoder för småbarnspedagogik, stöd för tillväxt och lärande, de tre formerna av stöd, tvärvetenskapligt samarbete och utlärning av stödjande kommunikationsverktyg (bilder och tukiviittomat). Dessutom är jag Ryhmätheraplay- och Muksuoppiohjaaja, vilket är anledningen till att undervisning av barns självreglerande och emotionella färdigheter för småbarnspedagogisk personal är särskilt viktigt för mig.

VEO-rådgivning för småbarnspedagogik och förskoleutbildning samt ömsesidig handledning för VEO.

Minna Tiri

Specialist inom småbarnspedagogik (sosionom YAMK, AmO, Föra barnen på tal-utbildare)

Utbildning och utveckling ligger nära mitt hjärta. Jag har tjugo års erfarenhet inom småbarnspedagogik som förskolelärare, öppen småbarnspedagogik och specialsmåbarnspedagogik. Jag har erbjudit utbildning inom småbarnspedagogik och Föra barnen på tal -metodiken för bl.a. närvårdare, småbarnspedagogisk personal i flera kommuner samt Daisy-kunder.

Min starka sida inom utbildning är också professionell interaktion och professionell identitet (KIKO-konsult).

Utbildningshelheter 2019

Utbildningarna verkställs i kundens lokaler eller på distans med GoToMeeting-tekniken.

Förändringsledarskap inom småbarnspedagogik -utbildningen riktar sig till förmän, handledare etc. inom småbarnspedagogik.

 Småbarnspedagogiken befinner sig i hård sjögång både i praktik, förvaltning och i lagstiftning. Hur har du som handledare kontroll över förändringarna och hur införlivar du dem i småbarnspedagogiken i ditt område? Genom utbildning förstärker vi ledarskap genom peer-handledning.

 Varaktighet: 8 timmar: 3x 2 timmar + mellanuppgifter 2x 1 timme

 Antal deltagare: 15-20

 Pris: 100e / person

 Tid: mars-juni

 Utbildare: Outi Ylitapio-Mäntylä, Minna Rossi-Salow, Minna Tiri

Föra barnen på tal -metodutildningen är riktad för personal inom småbarnspedagogik, grundutbildning, hälsovård, sociala tjänster och ungdomsarbetsenheter.

 Utgångspunkten för utbildning är ett familjeorienterat perspektiv som fokuserar på att ge ett omfattande stöd till barns och ungas välfärd i de olika utvecklingsmiljöerna. Ger förmåga och grundläggande kunskaper att självständigt genomföra diskussion och rådgivning inom Föra barnen på tal -metoden.

Innehållet i träningen baseras på:

 • Tidig insats -datakälla www.kasvuntuki.fi
 • Ett av styrelsens flaggskeppsprojekt är det nationella programmet för förändring av barn- och familjetjänster (LAPE).

Varaktighet: 2x 6 timmar (eller 3x 4 timmar, 1/3 avstånd)

Antal deltagare: 12-20 personer

Utbildare: Outi Ylitapio-Mäntylä, Minna Rossi-Salow, Minna Tiri 

I framtiden förväntar sig arbetsgivare goda sociala färdigheter från sina anställda, eftersom de har en betydande inverkan på välbefinnande och produktivitet på arbetsplatsen.

 I processen Friktionslös kommunikation (KIKO) undersöks ledarskap, produktivitet och välbefinnande på jobbet på individ-, arbetssamhälles- och organisationsnivå. När processen fortskrider, kommer de valda områdena att utvecklas genom professionell interaktion och kommunikation.

 Utbildningen är skräddarsydd enligt kundernas behov och önskemål.

Specialsmåbarnspedagogiska utbildningens genomföring definieras av lagen om småbarnspedagogik, som kräver att kommunen/staden organiserar tjänster för speciallärare inom småbarnspedagogik.

 Finns det en skicklig person i din kommun som medlem i ett tvärvetenskapligt team i den rollen? Vi erbjuder interaktiva VEO-konsultering för småbarnspedagogisk stöd och förskolans tre former av stöd. Vi erbjuder också rådgivning och peer mentoring för kommunala VEOs eller städers egna VEOs. Avtalet kan vara tidsbegränsat eller kontinuerligt.

 

 

Utbildningen är skräddarsydd enligt kundernas önskemål och behov.

Kvalitetshanteringen av småbarnspedagogik är en viktig del av chefernas arbete. Personalen bör också utvärdera den förverkligade småbarnspedagogiken systematiskt och målmedvetet. I utbildningen ger vi synpunkter på kvalitetsfaktorer på småbarnspedagogik och verktyg för att bedöma kvaliten på innehållet av småbarnspedagogiken.

 

Utbildningen riktar sig främst till småbanspdagogiska ledare och lärare samt daghemmens ledare.

 

Utbildningens varaktighet

 • 1 dag med närutbildning (även möjlighet för gemensam utbildning för flera kommuners personal) eller 
 • 1/2 dag med närutbildning för chefer (inkl. Kvalitet och utvärdering av småbarnspedagogik) och 1/2 dag för personal (inkl. Pedagogisk planering, bedömning och utveckling)

 

Plats: kundfaciliteter

Tid: avtalas med kunden

Utbildare: Outi Ylitapio-Mäntylä, Minna Rossi-Salow, (Minna Tiri)

Utbildningen riktar sig personal inom småbarnspedagogik. 

 

Utbildningens varaktighet: 4h närutbildning eller 2 * 2h distansutbildning

Plats: kundfaciliteter eller Daisy GoToMeeting-distansutbildning

Datum: Februari, Mars, April, Maj

Antal deltagare: 20 personer i distansutbildning

Tränare: Minna Rossi-Salow, Minna Tiri

Utbildningen kan skräddarsys enligt kundens behov och önskemål.

Vid behov kan utbildningen också organiseras som en webinarutbildning i helhet eller delvis.

 • Innehållet för planläggning av småbarnspedagogisk- och förskoleundervisning
 • Stöd för tillväxt och lärande inom småbarnspedagogik, tre former av stöd samt elevvård i förskoleundervisning
 • Kvalité, bedömning och utveckling av småbarnspedagogik
 • Tvärvetenskapligt samarbete inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning
 • Pedagogiskt ledarskap

Ta kontakt!

Minna Tiri

+358 40 0235 988

minna.tiri@whileonthemove.com