Omfattande informationstjänst för småbarnspedagogik

DaisySystemet är ett omfattande molnbaserat system för småbarnspedagogik. Det kan användas av både privata och kommunala daghem och dagbarnvårdare. DaisySystemet består av fyra olika byggstenar: DaisyManager, mDaisy, eDaisy och DaisyNet. Varje byggsten har sin egen funktion och egenskaper. Varje byggsten är utformad för att uppnå ett gemensamt mål – att göra småbarnspedagogikens vardag smidigare. DaisySystemet hjälper vårdnadshavarna att bli mer involverade i sitt barns vardag inom vårdplatsen samt förbättrar samarbetet mellan vårdnadshavarna och småbarnspedagogikens personal.

Mer tid för barnen

DaisyManager är Daisy-produktfamiljens hjärta. Med hjälp av DaisyManager kan man planlägga, styra och följa med småbarnspedagogikens verksamhet från ett enda barn och anställd ända till stads- eller kommunalnivå. DaisyManager är riktat till småbarnspedagogikens personal och administration.

Uppföljning av dagen

Mobilapplikationen mDaisy är ett dagligt verktyg för småbarnspedagogik i telefoner och tambursapparater. mDaisy följer inkommande och utgående barn och personal. Dessutom förmedlar applikationen dagens viktigaste information och observationer för hela dagvårdspersonalen.

Hemsida för ansökningsblanketter

eDaisy omfattar ansökningsformulären samt det anknutna beslutsfattandet och kommunikationen. Ansökningsprocessen med eDaisy är säkerställd med stark autentisering (Suomi.fi).

Föräldrarna till en del av småbarnspedagogikens vardag

Vårdnadshavarna får tillgång till sitt barns vardag inom vårdplatsen med DaisyNet. DaisyNet omfattar bokning av vårdtider, kommunikation mellan vårdnadshavare och småbarnspedagogikens personal samt daghemmets allmänna anslagstavla. 

”Jag kunde aldrig ens ha drömt om ett så lätt system inom småbarnspedagogiken!”
Anställd inom småbarnspedagogik

Mer tid för barnen

Du kan säga adjö till kontorspapper, att organisera mappar och att leta efter din borttappade penna genom att ta i bruk DaisyManager på datorn, surfplattan eller telefonen.

 

Du kan skriva de viktigaste rapporterna, planerna och övrig information om kunder och personal samt överföra dem via systemets andra delar för alla att se. Allt detta händer på ett ögonblick. DaisySystemets automatiska beräkningar och uppspårning säkerställer att du inte behöver slösa tid på kontoret. Istället kan du fokusera på det viktigaste – barnen.

DaisyManager innehåller

 • Rapporter, sammanfattningar och specifikationer om barnen, de anställda och dagvårdsplatsen
 • Daglig gruppspecifik händelselogg
 • Behandling av ansökningar och beslut
 • Hantering av matbeställningar
 • Personalplanering
 • Bokning av vårdtider för barn
 • Placering av barn och anställda

 

 • Plan för småbarnspedagogik
 • Fakturering
 • Behandling av betalningsbeslut
 • Meddelanden
 • Tillståndsförfrågningar
 • Småbarnspedagogikens anslagstavla
 • Barnets utvecklingsmapp
”Daisy är en möjlighet att utveckla och modernisera serviceprocesserna för småbarnspedagogiken, så att kontorsarbetet minskar och det blir mer tid över för det egentliga pedagogiska arbetet.”
Rautalampilehti 9/17 (tidning)
”I Pyhäntä följs vårdtiderna av Daisy. Daisy är ingen ärtig kontorsperson, utan en mobilapplikation med vilken dagvårdspersonalen registrerar barnen som närvarande och upphämtade.”

Anställd inom småbarnspedagogik

Uppföljning av dagen

När personalen kommer till arbetsplatsen loggar de in med mDaisy-applikationen och sin nyckelringstagg. Med mDaisy kan personalen kontrollera vilka barn som är närvarande och från bokningarna kan de kontrollera de barn som inte ännu har anlänt för dagen. Personalen kan också se vilka anställda som är närvarande. Likaså börjar barnens dag med att vårdnadshavarna loggar in barnen på applikationen med hjälp av sina nyckelringstaggar.

 

Baserat på loggningsdata från mDaisy, producerar DaisyManager olika rapporter. I vårdnadshavarnas DaisyNet syns de realiserade dagvårstiderna i förhållande till de bokade dagvårdstiderna. 

mDaisys egenskaper

 • Närvarolistor över barn och anställda i realtid
 • Personliga profiler med bilder och grundläggande information om barnen
 • Kontrollering av de planerade närvarolistorna och de realiserade närvaron
 • Personalens arbetsskift och dess in- och utloggningar
 • Meddelanden
 • Familjedagvårdarnas kostnader

Hemsida för ansökningsblanketter

eDaisy är en onlinetjänst med småbarnspedagogikens officiella dokument och är riktat till vårdnadshavare. Vårdnadshavarna loggar alltid in på eDaisy med stark autentisering (bankidentifiering eller mobilcertifikat) via suomi.fi-tjänsten. Efter att ha loggat in på tjänsten har uppgifterna verifierats för den person som fyller i ansökan och de behövs inte ifyllas på nytt. Resten av familjeinformationen kan fyllas i automatiskt för vårdnadshavarna med hjälp av VTJ-gränssnittet från Befolkningsregistercentralen.

 

De officiella besluten av ansökningarna kommer bli synliga för vårdnadshavarna på det av biträdet fastställda datumet för tillkännagivandet, samtidigt som ett e-postmeddelande kommer att skickas till vårdnadshavarna gällande det nya beslutet om småbarnspedagogiken. Man kan också hantera en viss uppsättning ansökningar i lugn och ro och sedan ställa dem ett och samma datum för tillkännagivandet.

Blanketter som finns i eDaisy

 • Ansökan om småbarnspedagogik
 • Anmälan till förskolan (samtidigt kan man också ansöka om kompletterande småbarnspedagogik)
 • Anmälan om förändringar (bl.a. behov av dagvård)
 • Uppsägning avbrytande av dagvårdsplats (gjord av vårdnadshavare)
 • Ansökan till den öppna småbarnspedagogikens klubbverksamhet
 • Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet (för skolelever)
 • Ansökan om servicesedel
 • Ansökan om barnavårdsstöd

Föräldrarna till en del av småbarnspedagogikens vardag

Undrar om den lilla saknar mamma eller pappa på dagis?

 

DaisySystemets verktyg för vårdnadshavarna är DaisyNet, genom vilket de kan ta del i den dagliga verksamheten på dagvårdsplatsen. Bilder på barnet och uppföljandet av barnets närvarande på dagvårdsplatsen skapar förtroende för barnets välbefinnande inom småbarnspedagogiken.

 

Att läsa och fylla i planen för småbarnspedagogiken fördjupar samarbetet med de anställda inom småbarnspedagogiken. De i tid gjorda bokningarna av vårdtider gjorda av vårdnadshavarna bildar grunden för DaisySystemets automatiska planering och för de närvarolistor som syns för personalen.

DaisyNets egenskaper

 • Bokning och kontrollering av vårdtider
 • Meddelanden och tillståndsförfrågningar
 • Dagvårdsplatsens anslagstavla
 • Grafisk och tabellvy över den använda vårdtiden
 • Lätt att redigera barnets grundläggande information och allergier
 • Enkelt användargränssnitt
 • Barnets utvecklingsmapp
 • Barnets plan för småbarnspedagogik
”Med DaisyNet går behovet av dagvård och betalningsbeloppet hand i hand”
Barnets mor
”Jag får mycket mer information om mitt barns vardag på dagvårdsplatsen än tidigare”
Barnets mor