Varhaiskasvatuksen kokonaisvaltainen kouluttaja

Tarjoamme räätälöityjä koulutuksia sekä Daisy-järjestelmäämme koskien että varhaiskasvatuksen sisältöön liittyen.

DaisyJärjestelmä-koulutukset keskittyvät Daisyn käyttäjien opastukseen tietokoneella ja älylaitteilla.

DaisyWebinaarit syventävät asiakkaitamme Daisy-järjestelmään GoToMeeting-tekniikalla. Tämä mahdollistaa webinaareihin osallistumisen niin kotona kuin työpaikallakin.

DaisyVaKa-koulutukset ovat meidän uusin aluevaltaus. Tarjoamme koulutuksia varhaiskasvatuksen johtajuuteen sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisältöihin ja pedagogiikan kehittämiseen.

Daisy
Järjestelmäkoulutukset

Jotta varhaiskasvatuksen arki Daisyn kanssa olisi mahdollisimman helppoa, tarjoamme monipuolisesti käyttökoulutuksia järjestelmästä. Käyttöönottokoulutus järjestetään Daisyn käytön alkutaipaleella. Kertauskoulutuksia sekä syventäviä koulutuksia voimme järjestää räätälöidysti asiakkaille heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaan.

 

Ota rohkeasti yhteyttä, jos tunnet tarvitsevasi apua Daisyn kanssa!

Järjestelmäkoulutusten sisällöt

Käyttöönoton peruskoulutus

Käyttöönoton jatkokoulutus

Käyttöönoton peruskoulutus

Peruskoulutus tarjotaan kaikille Daisyn parissa aloittaville asiakkaille.

Esimerkkejä syventävistä järjestelmäkoulutuksista

KVTES (pph / päiväkoti)

VASU-koulutukset

Laskutuskokonaisuus

Henkilöstön työkalut

eDaisy-koulutus

Daisyn lapsivasu ja ryhmävasu -koulutus

Koulutuksen tarkoituksena on perehtyä Daisyn lapsiVASU:un ja ryhmäVASU:un. Päämääränä on luoda työntekijöille vahva pohja Daisyn lapsiVASUn ja ryhmäVASUn työstämiseen, jotka perustuvat OPH:n valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. 

Syventävään järjestelmäkoulutukseen voidaan lisätä varhaiskasvatuksen pedagogista asiasisältöä asiakkaan tarpeen ja toiveen mukaan.

Daisy
Webinaarit

Jotta Daisyn uudet, sinulle ennestään tuntemattomat osa-alueet tulisivat tutuiksi mahdollisimman laaja-alaisesti, järjestämme niistä verkkokoulutuksia. Uusien toimintojen lisäksi webinaareissa syvennetään Daisyn käytön hyötyjä. Näihin koulutuksiin voit osallistua melkein missä vain, kunhan verkkoyhteytesi on kunnossa. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä, osallistua keskusteluun chatissä ja keskustella vuorovaikutuksellisesti kouluttujan kanssa.

Webinaarien sisällöt koskevat muun muassa:

– Koontiversiotiedotteissa tiedotettuja uudistuksia

– Versiopäivityksiä

– Uusien palasten esittelyä

– Asiakkaiden toiveiden mukaista kertausta tai toivottua sisältöä

Kysy rohkeasti, jotta saamme järjestettyä juuri teille sopivan webinaarin!

-koulutukset

Tarjoamme asiakkaillemme sekä muille ammattilaisille varhaiskasvatuksen sisältöihin, pedagogiikan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen liittyviä koulutuskokonaisuuksia. Lisäksi koulutamme Lapset puheeksi -menetelmää, ammatillisia vuorovaikutustaitoja ja johtajuutta esimerkiksi vertaismentoroinnin keinoin.

Minna Tiri

Varhaiskasvatuksen asiantuntija (sosionomi YAMK, AmO, Lapset puheeksi -kouluttaja)

Kouluttaminen ja kehittäminen ovat lähellä sydäntäni. Minulla on kahdenkymmenen vuoden työkokemus varhaiskasvatuksen opettajana esiopetuksesta, avoimessa varhaiskasvatuksesta ja  varhaiserityskasvatuksesta. Olen kouluttanut varhaiskasvatusta ja Lapset Puheeksi -menetelmää mm. lähihoitajille, eri paikkakuntien varhaiskasvatushenkilöstölle ja Daisy-asiakkaille. 

Koulutusvahvuutenani ovat myös ammatillinen vuorovaikutus ja ammatti-identiteetti (KIKO-konsultti).

Minna Rossi-Salow

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, yliopisto-opettaja (KM, AmO, VEO, LTO, Lapset puheeksi -kouluttaja)

Varhaiserityiskasvatuksen arki, sen kehittäminen ja kouluttaminen ovat minulle tuttua useiden vuosien ajalta. Olen työskennellyt sekä varhaiserityisopettajana ryhmässä että jo pian parinkymmenen vuoden ajan alueellisena varhaiskasvatuksen erityisopettajana. Tällä hetkellä opetan myös varhaiskasvatuksen opiskelijoita Oulun yliopistolla oman työni lisäksi. Kouluttaminen ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten vertaisohjaaminen ovat aina olleet merkittävä osa työtäni.

Koulutusvahvuuksiani ovat varhaiskasvatuksen pedagogiset menetelmät, kasvun ja oppimisen tuki, kolmiportainen tuki, monialainen yhteistyö sekä tukevien kommunikaatiokeinojen (kuvat ja tukiviittomat) opetus. Olen lisäksi Ryhmätheraplay- ja Muksuoppiohjaaja, jonka vuoksi lasten itsesäätely- ja tunnetaitojen opettaminen varhaiskasvatuksen henkilöstölle ovat minulle erityisen tärkeitä.

VEO-konsultointi varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä vertaismentoroinnin kautta VEO:ille.

Outi Ylitapio-Mäntylä

Yliopistonlehtori (KT, dosentti, LTO, Vuoden 2015 lappilainen opettaja)

Minulla on useiden vuosien kokemus yliopistonlehtorin työstä Lapin yliopistolla, nykyään työskentelen Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Olen toiminut kouluttajana ja asiantuntijana muun muassa kasvatuksen tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä, joissa on hyödynnetty tarinallisia näkökulmia oppimisen lähtökohtana. Myös erilaisten opetus- ja kasvatusalan ammatillisten ryhmien ohjaus- ja kehittämistyö on osa työnkuvaani. Väitöskirjassani olen tutkinut lastentarhanopettajan työtä vallan ja sukupuolittavien käytäntöjen näkökulmasta.

Monipuolinen kasvatusalan osaamiseni ulottuu varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen ja koulutuksellisia vahvuuksiani  mm. tasa-arvo, sukupuolentutkimus ja ammatillinen identiteetti. Olen kirjoittanut artikkeleita kyseisistä aiheista ja toimittanut Villit ja kiltit, Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille (2012) -teoksen, jossa tarkastellaan sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta.

 

Koulutuskokonaisuuksia 2019

Koulutukset toteutetaan asiakkaan tiloissa tai etäyhteydellä GoToMeeting-tekniikalla. 

Muutosjohtajuus varhaiskasvatuksessa -koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen ja päiväkotien johtajille, esimiehille yms.

Varhaiskasvatus on muutosten aallokossa niin käytännössä, hallinnossa kuin lainsäädännössäkin. Kuinka esimiehenä saat muutokset hallintaasi ja juurrutettua ne alueesi varhaiskasvatuksen toimintakulttuuriin? Koulutuksessa vahvistamme vertaismentoroinnin avulla johtajuuttasi.

 

Koulutuksen kesto: 8 tuntia: 3x 2 tuntia + välitehtävät 2x 1 tuntia

Osallistujia: 15-20

Hinta: 100e/hlö

Ajankohta: maaliskuu-kesäkuu

Kouluttajat: Outi Ylitapio-Mäntylä, Minna Rossi-Salow, Minna Tiri

Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä nuorisotoimen henkilöstölle.

Koulutuksen lähtökohtana on perhelähtöinen näkökulma, jonka  keskiössä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen laajasti lapsen ja nuoren eri kehitysympäristöissä. Antaa valmiudet ja perustiedot toteuttaa itsenäisesti Lapset puheeksi -keskustelua ja neuvonpitoa.

Koulutuksen sisällön taustalla on 

  • Kasvun tuki -tietolähde www.kasvuntuki.fi 
  • Hallituksen yksi kärkihanke Valtakunnallinen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE). 
 
Koulutuksen kesto: 2x 6 tuntia (tai 3x 4tuntia, 1/3 etänä)

Osallistujiamäärä: 12-20 henkilöä

Kouluttajat: Outi Ylitapio-Mäntylä, Minna Rossi-Salow, Minna Tiri

Tulevaisuudessa työnantajat odottavat työntekijöiltään hyviä vuorovaikutustaitoja, sillä näillä on merkittävä vaikutus työhyvinvointiin ja  tuottavuuteen. 

Kitkaton kommunikointi (KIKO) -prosessissa tarkastellaan johtajuutta, tuottavuutta ja työhyvinvointia yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. Prosessin edetessä valittuja osa-alueita kehitetään ammatillisen vuorovaikutusen ja viestinnän keinoin. 

Koulutus räätälöidään asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Varhaiserityiskasvatuksen toteuttamisen määrittelee varhaiskasvatuslaki, jonka mukaan kunnan/kaupungin tulee järjestää varhaiskasvatuksen erityisopettajan palvelut. 

Onko paikkakunnallanne ammattitaitoista henkilöä monialaisen tiimin jäsenenä kyseisessä tehtävässä? Me tarjoamme vuorovaikutteista VEO -konsultointia varhaiskasvatukseen sekä esiopetuksen kolmiportaiseen tukeen. Järjestämme myös konsultointia ja vertaismentorointia kunnan/kaupungin omille VEO:ille. Sopimus voi olla määräaikainen tai jatkuva.

Koulutus räätälöidään asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaan.

 

Varhaiskasvatuksen laadunhallinta kuuluu merkittvänä osana johtajien työnkuvaan. Henkilöstön tulee myös arvioida toteutettua varhaiskasvatusta suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Koulutuksessa annamme näkökulmia varhaiskasvatuksen laatutekijöistä sekä välineitä varhaiskasvatuksen sisällölliselle laadun arvioinnille. 

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen jo päiväkodin johtajille sekä varhaiskasvatuksen opettajille.

 

Koulutuksen kesto: 1 päivä lähikoulutusta (mahdollista toteuttaa myös useamman paikkakunnan yhteiskoulutuksena) tai 1/2 päivää lähikoulutusta esimiehille (sis. varhaiskasvatuksen laatu ja arviointi) ja 1/2 päivää henkilöstölle (sis. pedagoginen suunnittely, arviointi ja kehittäminen)

Paikka: asiakkaan tilat

Aika: sovitaan asiakkaan kanssa

Kouluttajat: Outi Ylitapio-Mäntylä, Minna Rossi-Salow, (Minna Tiri)

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

 

Koulutuksen kesto: 4h lähikoulutusta tai 2*2h etäkoulutusta

Paikka: asiakkaan tilat tai Daisyn GoToMeeting -etäyhteydessä tapahtuva etäkoulutus

Ajankohta: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, toukokuu 

Osallistujamäärä: etäkoulutuksessa 20 hlö

Kouluttajat: Minna Rossi-Salow, Minna Tiri

Vasu- koulutus voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

Tarvittaessa koulutus voidaan järjestää myös webinaarikoulutuksena kokonaisuudessaan tai osittain.

  • Varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien sisällöt
  • Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa, kolmiportainen tuki ja oppilashuolto esiopetuksessa
  •  Varhaiskasvatuksen laatu, arviointi ja kehittäminen
  • Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen monialainen yhteistyö
  • Pedagoginen johtajuus

Ota yhteyttä!

Minna Tiri

+358 40 0235 988

minna.tiri@whileonthemove.com