Varhaiskasvatuksen kokonaisvaltainen kouluttaja

Tarjoamme räätälöityjä koulutuksia sekä Daisy-järjestelmäämme koskien että varhaiskasvatuksen sisältöön liittyen.

DaisyJärjestelmä-koulutukset keskittyvät Daisyn käyttäjien opastukseen tietokoneella ja älylaitteilla.

DaisyWebinaarit syventävät asiakkaitamme Daisy-järjestelmään GoToMeeting-tekniikalla. Tämä mahdollistaa webinaareihin osallistumisen niin kotona kuin työpaikallakin.

DaisyVaKa-koulutukset ovat meidän uusin aluevaltaus. Tarjoamme koulutuksia varhaiskasvatuksen sisällöstä ja annamme uusia työkaluja varhaiskasvatuksen pedagogiseen toimintaan.

Daisy
Järjestelmä-koulutukset

Jotta varhaiskasvatuksen arki Daisyn kanssa olisi mahdollisimman helppoa, tarjoamme monipuolisesti käyttökoulutuksia järjestelmästä. Käyttöönottokoulutus järjestetään Daisyn käytön alkutaipaleella. Kertauskoulutuksia sekä syventäviä koulutuksia voimme järjestää räätälöidysti asiakkaille heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaan.

 

Ota rohkeasti yhteyttä, jos tunnet tarvitsevasi apua Daisyn kanssa!

Järjestelmä-koulutusten sisällöt

Käyttöönoton peruskoulutus

Käyttöönoton jatkokoulutus

Käyttöönoton peruskoulutus

Peruskoulutus tarjotaan kaikille Daisyn parissa aloittaville asiakkaille.

Esimerkkejä syventävistä koulutuksista

KVTES (pph / päiväkoti)

VASU-koulutukset

Laskutuskokonaisuus

Henkilöstön työkalut

eDaisy-koulutus

Daisyn lapsivasu ja ryhmävasu -koulutus

Koulutuksen tarkoituksena on perehtyä Daisyn lapsiVASU:un ja ryhmävasuun. Luoda työntekijöille vahva pohja lapsiVASUn ja ryhmävasun työstämiseen. Työntekijän on merkityksellistä ymmärtää lapsen VASU:n valtakunnallinen perusta peilaten sitä OPH:n valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Tärkeinä ydinasioina nousevat huoltajien ja lasten osallisuus sekä arviointi. Arvioinnin avulla turvataan jatkumo ja lapsen VASU:n säilyminen käytännönläheisenä työkaluna. Lapsen VASU:n on tarkoitus olla mahdollisimman läpinäkyvä huoltajien suuntaan, jotta hekin pystyvät arvioimaan suunnitelman toteutumista. Ryhmävasun avulla turvataan pedagogisen toiminnan suunnittelu-toteutus-arviointiprosessien intensiivinen pohtiminen tiimityönä, mitä voidaan hyödyntää ryhmäkeskusteluissakin esim. tiimisopimukset.

Daisy
Webinaarit

Jotta Daisyn uudet, sinulle ennestään tuntemattomat osa-alueet tulisivat tutuiksi mahdollisimman laaja-alaisesti, järjestämme niistä verkkokoulutuksia. Uusien toimintojen lisäksi webinaareissa syvennetään Daisyn käytön hyötyjä. Näihin koulutuksiin voit osallistua melkein missä vain, kunhan verkkoyhteytesi on kunnossa. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä, osallistua keskusteluun chatissä ja keskustella vuorovaikutuksellisesti kouluttujan kanssa.

Webinaarien sisällöt koskevat muun muassa

– Koontiversiotiedotteissa tiedotettuja uudistuksia

– Versiopäivityksiä

– Uusien palasten esittelyä

– Asiakkaiden toiveiden mukaista kertausta tai toivottua sisältöä

Kysy rohkeasti, jotta saamme järjestettyä juuri teille sopivan webinaarin!

DaisyVaka

Tarjoamme asiakkaidemme lisäksi kaikille halukkaille varhaiskasvatuksen sisältöön ja toimintatapoihin liittyviä koulutuksia. Koulutukset opastavat tukemaan lapsen kehitystä ja kasvua sekä antavat uusia työkaluja ammatilliseen kanssakäymiseen.

Minna Tiri

Varhaiskasvatuksen asiantuntija, sosionomi (YAMK, AMOK, LTO, KIKO-konsultti)

Minnan sydäntä lähellä ovat kouluttaminen ja kehittäminen. Hänellä on 20 vuoden työkokemus varhaiskasvatuskentältä; esiopetus, avoin varhaiskasvatus, Lapset puheeksi -menetelmä, varhaiserityskasvatus. Hän on kouluttanut varhaiskasvatusta ja lapset puheeksi -menetelmää mm. lähihoitajille, eri paikkakuntien varhaiskasvatushenkilöstölle, Daisy-asiakkaille. Koulutusvahvuutena ovat myös ammatillinen vuorovaikutus ja ammatti-identiteetti (KIKO-konsultti).

Minna Rossi-Salow

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (KM, ELTO, LTO)

Minnalla on pitkä kokemus varhaiskasvatuksesta lastentarhanopettajan, erityislastentarhan-opettajana ja alueellisena varhaiskasvatuksen erityisopettajana. Hän on kouluttanut varhaiskasvatuksen henkilöstöä eri kunnissa sekä opettanut lastentarhanopettaja-opiskelijoita Lapin yliopistossa ja Oulun yliopiston varhaiskasvatuksen koulutusohjelmassa. Koulutusvahvuutena ovat varhaiskasvatuksen pedagogiset menetelmät, kasvun ja oppimisen tuki, monialainen yhteistyö sekä erityisesti itsesäätely- ja tunnetaidot (Lapset puheeksi –kouluttaja, Muksuoppiohjaaja ja Ryhmätheraplay-ohjaaja). Minna on opettanut myös tukiviittomien käyttöä useiden vuosien ajan varhaiskasvatuksen henkilöstölle.

Outi Ylitapio-Mäntylä

(KT, dosentti)

Outi toimii yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa. Hän on tutkinut lastentarhanopettajan työtä vallan ja sukupuolittavien käytäntöjen näkökulmasta. Hän on toiminut kouluttajana ja asiantuntijana muun muassa kasvatuksen tasa-arvoon liittyvissä ansiossa sekä ohjannut erilaisia työpajoja, joissa on hyödynnetty tarinallisia näkökulmia oppimisen lähtökohtana.

Outi on toimittanut Villit ja kiltit, Tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja pojille (2012) -teoksen, jossa tarkastellaan sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta.

Monipuolinen kasvatusalan osaaminen ulottuu varhaiskasvatuksesta aikuiskasvatukseen. Hänet on valittu vuoden 2015 lappilaiseksi opettajaksi.

Lapset puheeksi -keskustelu on Toimiva lapsi & perhe -työn menetelmä. Keskustelu tukee lasten kehitystä ja kasvua etenkin, kun lapsen elämäntilanteeseen liittyy vaikeuksia tai kun huomataan haavoittuva yhtälö lapsen/nuoren ja ympäristön välillä.

Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksessa työntekijät koulutetaan käyttämään työssään perhelähtöistä menetelmäkeskustelua. Työntekijöiden kanssa perehdytään toisenlaiseen tapaan lähestyä perheiden/lasten tilanteita kokonaisvaltaisesti. Keskusteluissa  esille nousee perheen tilanne kaikkine vahvuuksineen ja huolenaiheineen. Lapsen hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä pohditaan laajasti, miettien lapsen koko kehitysympäristöä.

Koulutus sisältää LP-menetelmä-koulutuksen vaihe vaiheelta (harjoitteet, tehtävät, jne.) ja ammatillisen vuorovaikutuksen perusaskeleet menetelmään liittyen. Koulutuspaketti sisältää lähiopetusta 3*4 h tai 2*6 h (12 tuntia) + välitehtävät. Ryhmän koko voi olla 10-20 henkilöä. Lapset puheeksi -manuaali varhaiskasvatukseen ja kouluun sisältävät taustateoriaosuuden ja lokikirjan.

Tulevaisuudessa työnantajat odottavat työntekijöiltään hyviä vuorovaikutustaitoja; merkittävä vaikutus työhyvinvointiin, tuottavuuteen… Kitkaton kommunikointi (KIKO) -prosessissa tarkastellaan johtamista, tuottavuutta ja työhyvinvointia yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasolla. Prosessin edetessä valittuja osa-alueita kehitetään ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän keinonin. Koulutus räätälöidään asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Vasu- koulutus voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Tarvittaessa koulutus voidaan järjestää myös webinaarikoulutuksena kokonaisuudessaan tai osittain.